Kimmo Solehmainen on nimetty Porvoon Kirjakeskus Oy:n työnjohtajaksi. Solehmainen vastaa tehtävässään liiketoimintajohtaja Jaakko Hilkkeelle.

Kimmo Solehmaisen tehtävänä Kirjakeskuksessa on toimia esihenkilönä ja vastata päivittäisen työn johtamisessa varastossa.

“Tavoitteeni on tukea ja kannustaa Kirjakeskuksen työntekijöitä päivittäisessä työssä ja haasteissa. On myös tärkeää katsoa kokonaisuuksia laajasti, ja löytää keinoja sekä asiakkaiden paremman palvelun että tuloksellisten ratkaisujen kehittämiseksi”, toteaa Solehmainen uudesta tehtävästään.

Solehmainen on työskennellyt logistiikka-alalla jo 30 vuotta. Aiemmin hän toimi S&N Oy:n varaston logistiikkapäällikkönä ja myöhemmin yhtiön varastopäällikkönä. Solehmainen on erikoistunut koulutuksessaan varastoalalle ja suorittanut alan erikoisammattitutkinnon.

“Olemme tyytyväisiä löydettyämme tehtävään kokeneen ja kehittämishaluisen logistiikkaosaajan. Solehmainen on alan rautainen ammattilainen ja arvostamme hänen asennettaan kehittyvän työympäristön tarjoaminen haasteiden ratkaisemisessa”, kertoo Jaakko Hilke.

Solehmaisen työsuhde alkoi 19.6.2024.