Muistutuslaskuja myöhässä maksetuista saatavista

Perintäyhtiö WaaS Oy on lähettänyt muistutuslaskuja Porvoon Kirjakeskus Oy:n yritysasiakkaille, jotka ovat maksaneet yhtiön laskun myöhässä. Laskut ovat aiheuttaneet hämmennystä osassa muistutuslaskun saaneista.

Asiakkailla on ollut epätietoisuutta muistutuslaskun perusteista ja erityisesti velvollisuudesta suorittaa maksu laskun eräpäivään mennessä. Porvoon Kirjakeskuksen käsityksen mukaan laskutuskäytäntö vastaa Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-306/06 antaman ratkaisun keskeistä sisältöä, jonka mukaan erääntyneen summan on oltava kirjattu eräpäivänä velkojan tilille, jotta viivästyskorkojen periminen pankkisiirtona suoritetusta maksusta estyy tai lakkaa.

Myöhässä maksettujen maksujen osalta on peritty myös 40 euron vakiokorvaus (perintälaki 10 e §), joka tulee maksettavaksi maksun viivästyessä.

Muistutuslaskuja on lähetetty vain myöhässä maksetuista laskuista.

Jokainen epäselvä laskutusasia käsitellään erikseen ja asiakkaaseen ollaan yhteydessä, mikäli perintätoimenpiteiden jatkamiselle on aihetta. Asiaan liittyvät yhteydenotot pyydetään osoittamaan suoraan WaaS:lle osoitteeseen perinta@waasoy.fi.

Perintäyhtiö WaaS:lla on sama omistuspohja kuin Porvoon Kirjakeskuksella.

Porvoon Kirjakeskus ei tässä vaiheessa ota kantaa yksittäisiin laskutusasioihin, joista WaaS on lähettänyt muistutuksen.

Ystävällisin terveisin

Antti Ypyä
hallituksen puheenjohtaja