Ekokompassi-sertifikaatti on tunnustus Porvoon Kirjakeskuksen ympäristötyölle. Se kertoo, että logistiikkatalossa keskitytään olennaiseen: juuri niihin asioihin, joilla on yhtiön toiminnassa suurin vaikutus ympäristöön.

“Haluamme vaikuttaa ympäristön kuormituksen vähenemiseen omalla toiminnallamme.
Ympäristötyömme pohjautuu kerättyyn tietoon. Edistämme ympäristön hyvinvointia myös kertomalla ympäristövaikutuksista sekä henkilöstölle että asiakkaille ja sidosryhmille.”

Ympäristöohjelman painopisteet

Jätteet
– tilastoimme toiminnastamme aiheutuneet jätemäärät
– lajittelemme ja kierrätämme

Pakkausmateriaalit
– keräämme tietoa pakkausmateriaalien kulutuksesta ja ympäristövaikutuksista
– minimoimme pakkausmateriaalin kulutusta
– huomioimme ympäristöystävällisyyden pakkausmateriaalien hankinnassa

Kiinteistön energia
– keräämme tietoa varastoinnin energiankulutuksesta sekä
– varastoinnin ympäristövaikutuksista
– minimoimme käyttämäämme varastotilaa

Kuljetukset
– keräämme tietoa kuljetusten vaikutuksista
– kerromme asiakkaille eri kuljetustapojen ympäristövaikutuksista ja
– tuemme asiakkaan päätöksentekoa ympäristön hyväksi

Viestintä
– viestintämme pohjautuu kerättyyn tietoon
– viestimme henkilöstölle ympäristötyöstä ja tavoitteista aktiivisesti
– vaikutamme asiakkaisiin ja sidosryhmiin viestimällä ympäristövaikutuksista ja
– kertomalla vaihtoehtoisista toimintatavoista.